پیدا

شهری در پا تان که نماد همزیستی مسلمانان و هندوها است

درخواست حذف اطلاعات

به گزارش «شیعه نیوز»، خبرگزاری فرانسه در یادداشتی به یک شهر عجیب در دل پا تان پرآشوب پرداخته که بعنوان نمادی برای همزیستی بدون خشونت پیروان دو مذهب تبدیل شده است.

در شهر مثی – در انگلیسی mithi- در پا تان، ها به راحتی در خیابان ها رفت و آمد می کنند و هرجا خواستند چرا کرده و می خوابند؛ مسلمانان آنها را نرانده و یا سلاخی نمی کنند. این تنها تفاوت این شهر با دیگر ای پا تان نیست. در مثی، ۸۰ درصد مردم هندو و ۲۰ درصد مسلمان هستند اما تاکنون بدون هیچ درگیری و یا خشونت در کنار هم زندگی کرده و به یک نماد در پا تان تبدیل شده اند.

مثی شهری که ۶۰ هزار نفر جمعیت دارد به طور کلی با بقیه ای پا تان که ۹۵ درصد جمعیت آن مسلمان هستند تفاوت دارد؛ درحقیقت اکثریت در این شهر با هندوها است. در این شهر که ۳۰۰ کیلومتر با کراچی فاصله دارد، هیچ هندو یا مسلمانی به خاطر مذهبش رانده نشده و آزار نمی بیند. سابقه ایجاد این شهر نیز به قرن ۱۶ میلادی بازمی گردد که طی آن جمعی از هندوها تصمیم گرفتند شهری در مناطق غربی شبه قاره تشکیل دهند. از آن زمان تاکنون معابد زیادی در مثی ساخته شده که بسیاری از آنها نیز از بین رفته اما ۱۶ معبدی که تاکنون باقی مانده نیز تحت حمایت مسلمانان قرار دارد. منبع: شفقنا