پیدا

دهن کجی عراق به دشمن با یک نذر متفاوت برای زائران ایرانی

درخواست حذف اطلاعات

به گزارش «شیعه نیوز»، سیدراضی نوری مردم شوش در خصوص وحدت شیعیان ایران و عراق در اربعین اظهار داشت: در چند ماه گذشته دشمنان تلاش زیادی د که میان شیعیان ایران و عراق اختلافاتی ایجاد کنند اما مردم شیعه عراق با ایجاد کمپین نذر حمل و نقل تلاش دارند بار دیگر به برادران ایرانی خود کمک کنند.

مردم شوش در مجلس شورای ی اظهار داشت: این اقدام می تواند کمکی برای حمل و نقل زائران ایرانی و همچنین دهن کجی به دشمنان که تلاش داشتند میان مردم اختلاف ایجاد کنند، باشد. احساس انسجام و وحدت بین مردم ایران و عراق به وجود خواهد آمد.

وی در خصوص اقدامات وزارت امور خارجه برای تسهیل سفر اربعین گفت: ستاد اربعین زیر نظر وزارت کشور بوده و مسئول رایزنی برای تسهیل سفر اربعین است. و کمک های وزارت بهداشت و تمهیدات وزارت امور خارجه از طریق این ستاد انجام می شود.


نوری گفت: وزارت امور خارجه باید تمهیدات لازم را برای حضور گسترده مردم در اربعین فراهم کند. منبع: باشگاه خبرنگاران جوان