پیدا

شروط کردها برای مشارکت در ت عبدالمهدی

درخواست حذف اطلاعات


به گزارش «شیعه نیوز»، منابع کردستان عراق از اختلاف در میان احزاب این منطقه بر سر مشارکت در ت عادل عبدالمهدی و شروط حزب دموکرات برای این منظور خبر دادند.

با گذشت بیش از یک هفته از انتخاب عادل عبدالمهدی برای تشکیل ک نه عراق، احزاب کردستان عراق هنوز بر سر مشارکت یا عدم مشارکت در ت وی نظر واحدی ندارند.
رو مه العربی الجدید به نقل از یک مسئول کردستان عراق، نوشته است که حزب دموکرات کردستان شروطی را بر این منظور وضع کرده اما حزب اتحاد میهنی تأکید کرده است که از ت عبدالمهدی حمایت کرده و در آن مشارکت می کند. این منبع در ادامه گفت: «حزب دموکرات مردد است و بیم آن دارد که عبدالمهدی نیز همانند مالکی و عبادی گامی برای حل بحران منطقه کردستان بر ندارد.»
او از شروط حزب دموکرات برای حضور در ت عبدالمهدی خبر داد و گفت که این حزب خواستار وزارتخانه های مهمی همچون وزارت خارجه یا دارایی شده است. این مقام کردستان عراق در ادامه تأکید کرد که البته عبدالمهدی با این شروط موافقت نکرده است، به خصوص اینکه وی تلاش دارد ک نه تکنوکرات تشکیل دهد.
به گفته ی وی عدم قبول شروط حزب دموکرات از سوی عبدالمهدی، این حزب را در شرایط نا معلومی قرار داده است و پیش بینی می شود که در روزهای اخیز عدم مشارکت خود در ت را به طور رسمی اعلام کند. در همین حال، «دیار برواری» از نمایندگان حزب دموکرات عراق در یک گفت و گوی تلویزیونی، گفت: بیشتر احزاب پیروز در انتخابات پارلمانی خواهان مشارکت در ت عبدالمهدی و برنامه هایش هستند.
او اما گفت که حزب دموکرات در حال بررسی حضور یا عدم حضورش در ت عراق است و هنوز تصمیم قطعی گرفته نشده است. در مقابل اما «غیاث السورچی» از ان حزب اتحاد میهنی کردستان، به العربی الجدید گفته است که این حزب در حال ارسال اسامی ک داهای خود به عبدالمهدی جهت حضور در ک نه است و هیچ شروطی نیز برای مشارکت در ک نه ندارد.