پیدا

گردهمایی شخصیت های دینی جهان در نیویورک

درخواست حذف اطلاعات


به گزارش «شیعه نیوز»، مقر سازمان ملل متحد در "نیویورک" شاهد حضور شخصیت های علمی، دینی و آکادمیک از کشورهای مختلف جهان برای مشارکت در نشست های علمی و فکری آستان مقدس حسینی و عباسی بود.

نشست «صدرنشینی مجدد فکری و گسترش عد و صلح و چند جانبه گرایی اجتماعی»، نخستین همایش دو آستان مقدس حسین(ع) و حضرت ابوالفضل العباس(ع) بود که روز گذشته دوشنبه 16 مهر 1397 با مشارکت مرکز ی خویی نیویورک و ائتلاف علمی پژوهش و میراث در مقر سازمان ملل متحد برگزار شد.

در این نشست که با سه محور توسعه ی فکری، گسترش عد اجتماعی و تقویت میراث دینی و فرهنگی برگزار شد، شخصیت ها و نمایندگانی از مؤسسات دینی و ی کشورها و گرایش های مختلف حضور داشتند.

همچنین، نشست دوم آستان حسینی و عباسی با عنوان «بازپس گیری نقش پیشرو و تحکیم جوامع عادل و مسالمت جو و فراگیر» بود که در مقر سازمان ملل در نیویورک روز گذشته (16 مهرماه) با همکاری مرکز ی خوئی (قدس سره) و ائتلاف علمی پژوهش و میراث برگزار شد.

هدف از برگزاری این همایش ارزی فرصت ها و چالش های پیش روی امت ی برای دستی به جایگاه واقعی امت ی در صحنه بین المللی توسط ان شمند جهان عنوان شده است. ú¯ø±ø¯ù‡ù ø§ûŒûŒ ø´ø®øµûŒøªâ€Œù‡ø§ûŒ ø¯ûŒù†ûŒ ø¬ù‡ø§ù† ø¯ø± ù†ûŒùˆûŒùˆø±ú©+ øªøµø§ùˆûŒø±